Çöpadam Kurumların İK ve Pazarlama departmanlarının iş  ortağı olarak yaratıcı etkinlikler tasarlar ve uygular.